پلن های سرور مجازی
Ram CPU HDD پهنای باند بک آپ ماهانه شش ماهه سالانه سفارش
512MB Intel Xeon L5520 40GB نامحدود دارد 10,000 - - سفارش
1024MB Intel Xeon L5520 60GB نامحدود دارد 15,000 - - سفارش
2048MB Intel Xeon L5520 80GB نامحدود دارد 20,000 - - سفارش
3072MB Intel Xeon L5520 100GB نامحدود دارد 26,000 - - سفارش
4096MB Intel Xeon L5520 120GB نامحدود دارد 30,000 - - سفارش
  • پشتيباني 24/7
  • آپتايم 99.98% تضميني
  • سيستم بك آپ روزانه ، هفتگي و ماهيانه
  • مونيتورينگ دائمي سرورها
  • ساير موارد


    Design And Develop By VPS CENTER