Archive

فعال سازی VNC در ماشین های مجازی ESXI) Vmware)

VNC یک پلتفرم مستقل و سازگار به انواع سیستم عامل ها می باشد که عملیاتی مشابه Remote Desktop  ویندوز  که امکان اتصال از راه دور به سیستم مورد نظر را پیاده سازی میکند با این تفاوت که در سیستم عامل های مختلف قابل استفاده خواهد بود . این نرم افزار دارای قابلیت گرافیکی  GUI برای اجرا در سیستم عامل با استفاده از Java  می باشد . چند کاربر می توانند بطور همزمان به یک کانکشن  VNC متصل شوند . برای اتصال به VNC  باید به اینترنت متصل باشید و سپس با وارد کردن اطلاعات VNC  سرور مقصد در نرم افزار VNC  به سرور متصل شوید . قابلیت VNC  باید از قبل بروی سرور فعال شده باشد . از این قابلیت بیشتر برای اتصال به سرورهای مجازی استفاده می شود .

برخی نرم افزارهای معروف جهت VNC:

RealVNC

MobaXterm

برای فعال سازی VNC در ESXI باید در فایل vmx ماشین که حاوی اطلاعات config ماشین می باشد .

تغییراتی اعمال کنیم. خطوط زیر را به فایل . vmx اضافه میکنیم :

[RemoteDisplay.vnc.enabled = [true|false

[RemoteDisplay.vnc.port = [port

[RemoteDisplay.vnc.password = [optional

این مقادیر را می توانید از طریق کنسول esxi نیز اضافه کنید . باید ماشین مورد نظر را خاموش کنید و وارد edit setting شوید .

برای بازکردن پورت vnc در فایروال ESXI باید در مسیر زیر یک فایل با نام مورد نظر با پسوند xml ایجاد نمایید .

/etc/vmware/firewall/

و مقادیر مورد نظر را در آن قرار دهید .

<ConfigRoot>

<service>

<id>vncServer</id>

<rule id=’۰۰۰۰′>

<direction>inbound</direction>

<protocol>tcp</protocol>

<porttype>dst</porttype>

<port>

<begin>5900</begin>

<end>5999</end>

</port>

</rule>

<enabled>true</enabled>

<required>false</required>

</service>

</ConfigRoot>

سپس سرویس firewall را reload کنید .

esxcli network firewall refresh

rule های فایروال را با دستور زیر می توانید مشاهده کنید .

esxcli network firewall ruleset list