Archive

سرعت ۵۰۰۰ برابری اینترنت

محققان ماده ای جدید ساختند تا سرعت اینترنت را افزایش دهند و از آن در ساخت ترانزیستور های نوری استفاده کنند.

دانشمندان دانشگاه پوردو موفق به ساخت نوعی جدید از ماده شدند که می تواند سرعت انتقال اطلاعات را در فیبر های نوری تا ۵۰۰۰ برابر افزایش دهد.

این ماده از ترکیبات آلمینیوم و روی تشکیل شده است و توانایی تغییر میزان بازتاب نور تا ۴۰ درصد را دارد. با بازتاب بیشتر یا کمتر نور، ماده می تواند داده ها را رمز گزاری و انتقال دهد. این ماده در طیف نوری نزدیک به مادون قرمز کارایی دارد که همین امواج اکثرا در ارتباطات مورد استفاده است.

این تیم با استفاده از این ماده ترانزیستور های نوری درست کردند که کارایی ترانزیستور های معمولی را داشته و تنها تفاوت آن در استفاده از نور به جای الکتریسیته است. محققان باور دارند با این ماده جدید می توان سرعت دستگاه ها را تا ۱۰ برابر دستگاه های بر پایه سیلیکون افزایش داد.