Archive

آموزش تهیه بک آپ از IBSng

بهتره قبل از شروع بک آپ، کش و لاگ IBSng رو پاک کنید. چون حجم بک آپ رو بالاتر میبرن و تاثیری در بک آپ گیری ندارن و چیز ذائدی هستش.

مراحل زیر را برای پاک کردن لاگ و کش IBSng طی کنید:

با نرم افزار Putty وارد سرور مجازیتون بشید سپس کدهای زیر رو خط به خط وارد نمایید (سه خط):

کد زیر را برای استاپ کردن IBSng وارد نمایید:

service IBSng stop

تذکر: کد دستوری زیر که در سایت دو خط افتاده در اصل یک خط میباشد و شما هنگام وارد کردن در Putty حتما دو خط را در یک خط قرار دهید:

/usr/bin/psql -d IBSng -U ibs -c “Truncate Table connection_log_details,internet_bw_snapshot,connection_log,internet_onlines_snapshot

حال کد زیر را برای شروع مجدد IBSng وارد نمایید:

service IBSng start

سپس با نرم افزار Winscp و یا فایل زیلا وارد سرور مجازیتون بشید و سپس به مسیر زیر بروید:

var/log/IBSng

در این مسیر تعداد زیادی فایل با پسوند log وجود داره که تمامی اونها رو پاک کنید.

حال نوبت به بک آپ گیری میرسه.

در Putty این کدها رو خط به خط وارد نمایید:

rm -rf /var/lib/pgsql/IBSng.bak

rm -rf /var/www/html/IBSng.bak

su – postgres

pg_dump IBSng > IBSng.bak

exit

بک آپ آماده است برای اینکه بتونید از خارج سرور مجازی دانلودش کنید این کد رو وارد کنید:

mv /var/lib/pgsql/IBSng.bak /var/www/html/

اکنون فایل بک آپ شما آماده میباشد و از آدرس زیر قابل دانلود میباشد:

http://your-ip-address/IBSng.bak

دقت داشته باشید به جای your-ip-address آی پی سرور مجازی خودتون رو وارد بکنید.

اگر بک آپ را بخواهید به همان سروری که از آن بک آپ تهیه کرده اید برگردانید مراحل زیر را طی کنید:

اگر فایل رو به پوشه ای که قابل دانلود باشه انتقال دادید باید دستور زیر رو وارد نمایید و اگر انتقال ندادید (آخرین کد دستوری مرحله قبل رو وارد نکردید) نیازی به زدن کد نمیباشد:

mv IBSng.bak /var/lib/pgsql/IBSng.bak

حال کدهای زیر را خط به خط وارد نمایید:

service IBSng stop

su – postgres

dropdb IBSng

createdb IBSng

createlang plpgsql IBSng

psql IBSng < IBSng.bak

exit

کار تمام است حال باید سرور را با کد زیر رستارت نمایید:

shutdown -r now

حال نحوه بازگرداندن بک آپ از یک آدرس دیگر بر روی سرور مجازی را با هم یاد خواهیم گرفت:

دستور زیر را برای دانلود فایل بک آپ از ادرس غیر از سروری که میخواهد بک آپ بر روی آن رستور شود وارد نمایید:

wget http://your-ip-address/IBSng.bak

دقت داشته باشید به جای your-ip-address آی پی سرور مجازی خودتون رو وارد بکنید. و اگر بر روی هاستی آپلود کرده اید، کافی است که آدرس دومین را وارد نمایید.

mv IBSng.bak /var/lib/pgsql/IBSng.bak

service IBSng stop

su – postgres

dropdb IBSng

createdb IBSng

createlang plpgsql IBSng

psql IBSng < IBSng.bak

exit

کار تمام است حال باید سرور را با کد زیر رستارت نمایید:

shutdown -r now

امیدواریم این آموزش مفید بوده باشد.