Archive

آموزش تغییر پسورد IBSng در لینوکس

در این آموزش تغییر پسورد IBSng در لینوکس را آموزش خواهیم داد.

ابتدا با دستور زیر در SSH (نرم افزار Putty) به مسیر مربوطه مراجعه کنید:

cd /usr/local/IBSng/scripts/

سپس دستور زیر را اجرا نمایید :

./setup.py

بعد از اجرا شدن صفحه مربوطه مشاهده می شود که باید گزینه تغییر پسورد یا عدد ۲ را وارد کنید. با این کار پسورد جدید از شما خواسته میشود که باید پسورد مورد نظر را وارد کرده و کلید اینتر را فشار دهید. حال پسورد شما به راحتی تغییر پیدا کرد. با زدن کلید x از منو حاضر خارج شوید.

سپس دستورات زیر را برای راه اندازی مجدد IBS در SSH وارد نمایید:

service httpd restart
service postgresql restart
service IBSng restart

و در انتها به مسیر زیر مراجعه نمایید و لوگین کنید :

http://YourIPadress/IBSng/admin

یوزر با نام :

system

و پسورد هم، پسورد جدیدی که شما قرار داده اید خواهد بود.