Archive

آموزش تصویری نصب IIS و ایجاد یک سایت یا سرور دانلود

ابتدا از طریق کنترل پنل ویندوز وارد قسمت  و سپس بخش Windows Components شوید

چگونگی نصب IIS در ویندوز:

بدین منظور مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم.

۱- به منوی start و سپس بر روی گزینه Control panel کلیک مینماییم.

۲-در صفحه ظاهر شده بر روی گزینه programs and features کلیک مینماییم.

۳-در صفحه ای که باز میشود بر روی آیتم turn windows features on or off که در سمت چپ پنجره قرار دارد کلیک مینماییم.

۴- حال در صفحه ای که پیش روی ما می باشد. بر روی + که در سمت چپ  گزینه internet information services همانند تصویر زیر کلیک مینماییم تا گزینه های مورد نیاز ما در دسترس ما قرار گیرد.

۵- از لیستی که پیش روی ما باز میشود. دوباره + کنار آیتم های  web management tool و IIS management console را تیک زده و سپس بر روی دکمه ok  کلیک مینماییم.

۶- با طی کردن مراحل بالا کار  نصب IIS  به پایان میرسد و ویندوز شروع به پیکربندی سرویس مورد نظر ما مینمایید.

نصب iis روی سرور ویندوز
نصب iis روی سرور ویندوز