پلن های سرور مجازی
Ram CPU HDD پهنای باند بک آپ ماهانه شش ماهه سالانه سفارش
2GB 2Core 2000MHz 60GB نامحدود دارد 38,000 - - سفارش
3GB 3Core 2500MHz 70GB نامحدود دارد 45,000 - - سفارش
4GB 3Core 3000MHz 80GB نامحدود دارد 50,000 - - سفارش
6GB 5Core 5000MHz 100GB نامحدود دارد 80,000 - - سفارش
8GB 6Core 6000MHz 120GB نامحدود دارد 100,000 - - سفارش
  • پشتيباني 24/7
  • آپتايم 99.98% تضميني
  • سيستم بك آپ روزانه ، هفتگي و ماهيانه
  • مونيتورينگ دائمي سرورها
  • ساير موارد


    Design And Develop By VPS CENTER