Archive

آموزش تصویری نحوه اتصال میکروتیک به IBSng

مراحل زیر را برای میکروتیک انجام دهید :

PPP > Secrets > PPP Authntication & Accunting

تیک Use Radius و Accunting رو بزنید : و Interim Update : 00:00:30 را تنظیم کنید: (مانند شکل زیر):

آموزش اتصال میکروتیک به ibsng
آموزش اتصال میکروتیک به ibsng

سپس از سمت چپ Radius را بزنید و سپس علامت (+) را برای اضافه کردن ردیوس فشار دهید.

Radius > add Radius

آموزش اتصال میکروتیک به ibsng
آموزش اتصال میکروتیک به ibsng

از بین سرویسها ppp را انتخاب کنید. address همان آدرس سرور IBSng شما می باشد.

Addresss = ip IBSng

در بخش Secret هم یک کدی به دلخواه خود وارد کنید. دقت داشته باشید که همین کد را به عنوان secret RAS ه IBSng نیز باید وارد نمایید. (ما در اینجا عدد دلخواه ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ را وارد کرده ایم)

secret =123456789

Timeout = 5000

در IBSng نیز مراحل زیر را انجام دهید:

SETTING > Add new RAS (به قسمت Setting رفته و add new ras را میزنیم.)

RAS IP : IP mikrotik (در این بخش آی پی سرور میکروتیک خود را باید وارد نمایید.)

Secret : 123456789 (همان کدی که در بخش Radius سرور میکروتیک خود وارد کرده بودید.)

RAS Description : mikrotik (یک نام دلخواه برای RAS جدید خود انتخاب نمایید.)

RAS Type : Mikrotik

سپس OK کنید و Charge و Group برای میکروتیک خود بسازید.